• yahoo
    Hotline:
    0982 210 079

Bài viết

Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

Vòng tuần hoàn của nước là sự tồn tại và vận động của nước qua các trạng thái khác nhau trên mặt đất, trong lòng đất và bầu khí quyển của Trái Đất.

Vòng tuần hoàn của nước
Hơi nước trong không khí

(Theo: vnexpress.net)

logo