• yahoo
    Hotline:
    0982 210 079

Bài viết

THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC

Hệ thống thiết bị bao gồm :

Phần 1:  – Hệ thống tiền lọc: Nước cấp từ bể chứa được bơm cấp vào thiết bị lọc đa tầng để khử sắt, manggan và các tạp chất hữu cơ, các chất lơ lửng >20 micron.

Sau khi qua thiết bị lọc đa cấp, nước qua thiết bị làm mềm nước, tại đây nước được loại bỏ các ion Ca2+ và Mg2+, độ cứng loại bỏ nhỏ hơn 15ppm sau đó được đưa tới hệ thống lọc thẩm thấu ngược RO

Phần 2: – Hệ thống lọc thẩm thấu ngược RO: sau khi đi vào bộ tiền lọc trước RO để loại bỏ các tạp chất >5micron và đi vào thiết bị lọc thẩm thấu ngược  – RO, tại đây thiết bị RO sẽ loại bỏ hầu hết các ion và tạp chất có trong nước. Sau đó nước qua thiết bị khử trùng và siêu lọc.

Phần 3: – Hệ thống khử trùng và siêu lọc

Bộ siêu lọc tạp chất còn lại >5micron, qua bộ siêu lọc >2micron và qua thiết bị khử trùng bằng Ôzon & tia cực tím để tiệt trùng hoàn toàn và đóng bình đem đi sử dụng.

logo