• yahoo
    Hotline:
    0982 210 079

Bài viết

THIẾT BỊ LÀM MỀM NƯỚC

xulynuocmemkhachsan
Hệ thống xử lý nước mềm cho Heatpump

Khách hàng: Khách sạn Rising Dragon Palace

Địa chỉ: 24 Hàng Gà, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công suất: 3m3/giờ

xulynuocheatpump
Hệ thống xử lý nước mềm cho Heatpump

Khách hàng: Khách sạn Aranya

Địa chỉ: 122B Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công suất: 2m3/giờ

lammemnuoc
Hệ thống xử lý nước mềm cho Heatpump

Khách hàng: Khách sạn Hà Nội Royal View Hotel

Địa chỉ: Số 7 Hàng Dầu, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công suất: 4m3/giờ

xulynuocmemhaigiang
Hệ thống xử lý nước mềm cho Heatpump

Khách hàng: Khách sạn Hải Giang Hotel

Địa chỉ: 87 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Công suất: 2m3/giờ

xulynuocheatpump
Hệ thống xử lý nước mềm cho Heatpump

Khách hàng: Khách sạn Hà Nội HM Boutique

Địa chỉ: Số 3 Hàng Dầu, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công suất: 2m3/giờ

nuocmemheatpump
Hệ thống xử lý nước mềm cho Heatpump

Khách hàng: Khách sạn Thiên Thai Hà Nội

Địa chỉ: 45 Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, HN

Công suất: 1,5m3/giờ

nuocmem
Hệ thống xử lý nước mềm cho Heatpump

Khách hàng: Khách sạn O’Gallery Premier Hotel & Spa

Địa chỉ: 122 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công suất: 3m3/giờ

xulynuoc
Hệ thống xử lý nước mềm cho Heatpump

Khách hàng: Khách sạn Rising Dragon Villa

Địa chỉ: 43 Bát Sứ, Hàng Bồ, Hà Nội

Công suất: 4m3/giờ

logo