• yahoo
    Hotline:
    0982 210 079

Bài viết

TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

WATERTECH chuyên cung cấp hoá chất, dịch vụ tẩy rửa, xử lý cáu cặn:

- Xử lý cáu cặn lò hơi, lò khí hoá than
- Xử lý cáu cặn bình ngưng tụ của Chiller, hệ thống lạnh
- Xử lý cáu cặn của các thiết bị trao đổi nhiệt công nghiệp

1. Quy trình tẩy rửa lò hơi:

Bước 1: Kiểm tra hệ thống trước khi tẩy rửa: van, khóa, đầu ra, đầu vào… .

Bước 2: Cô lập hệ thống, đóng van chặn đầu vào, đầu ra của hệ thống đường ống với lò hơi.

Bước 3: Xả khoảng 30% lượng nước trong hệ thống.

Bước 4: Kết nối cấp hóa chất tẩy rửa vào hệ  thống.

Hệ thống cấp hoá chất bao gồm:

-             Thùng chứa hóa chất.

-             Bơm cấp hoá chất.

-             Hoá chất tẩy cáu cặn và hoá chất trung hoà thụ động hoá bề mặt

Bước 5: Chạy tuần hoàn hoá chất làm bong cáu cặn, bùn lắng lâu ngày trong đường ống

Bước 6: Gia nhiệt và ủ lò

Bước 7: Sau khi phản ứng hết cáu cặn trong đường ống thì dừng lại. Cấp hóa chất trung hòa và thụ động hóa bề mặt hệ thống

Bước 8: Xả cáu cặn ra khỏi hệ thống theo đường xả đáy rồi tiến hành cấp nước sạch và xả lại thêm 1-2 lần nữa.

Bước 9: Lắp đặt trả lại hệ thống như hiện trạng ban đầu.

2. Quy trình tẩy rửa chiller: 

Bước 1: Mở bích, kiểm tra cáu cặn trước khi tẩy rửa.

Bước 2: Kết nối cấp hóa chất chạy tuần hoàn.

Bước 3: Theo dõi quá trình phản ứng và chạy tuần hoàn hệ thống.

Bước 4: Sau khi phản ứng hết cáu cặn trong ống trao đổi nhiệt thì dừng lại và mở bích.

Bước 5: Vệ sinh cơ khí bằng máy thông rửa.

Bước 6: Kiểm tra sạch cho đóng bích và kiểm tra trước khi chạy lại hệ thống.

Bước 7: Sau khi hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo yêu cầu sẽ tiến hành trả lại hệ thống cho chủ đầu tư.

logo